Для перегляду матеріалу треба клікнути по назві мишкою...


2017 рік - Рік Японії в Україні


Гості на сайті


Як виникла наша Держава | Site of school for deaf

Наші привітання

birthday_cake
Тепло вітаємо з Днем народження
Ріяку Надію Іванівну

Наші досягнення

Як виникла наша Держава

Поява перших людей на території сучасної України
Історія України бере свій початок від появи перших людей на її території. Науково доведено, що первісні люди з’явилися на українських землях приблизно 1 мли. рр. тому – найдавніше їх поселення знайдено біля с. Королеве в Закарпатті.
На думку сучасних українських істориків, розселення прадавніх людей на території України відбувалося південно-західним та західним шляхами.
Із появою перших людей в історії України починається первісна доба, яка характеризується наявністю колективної власності, колективного виробництва та споживання. Первісне суспільство не мало класів і держави. Існувало дві ({юрми суспільно-економічних відносин – спочатку первісне людське стадо, а з часом – родова община і плем’я.
Первісна організація життя людей існувала на півдні України до І тис. р. до н.е., на іншій її території – до початку н.е.
Предками українців є слов’яни. Слов’яни є автохтонним (корінним) населенням Європи індоєвропейського походження. Індоєвропейці, широко розселившись по Європі й Азії, дали початок багатьом народам, у тому числі і слов’янам. На думку більшості вчених, батьківщина слов’ян охоплювала територію від середньої течії Дніпра до Вісли. Звідси в II-VII ст. н.е. – в період Великого переселення народів – слов’яни широко розселилися у всіх напрямках.
У результаті слов’янський етнос розпався на три гілки: західних, південних і східних слов’ян.
Західні слов’яни дали початок полякам, чехам, словакам, лужицьким сербам.
Південні слов’яни – болгарам, сербам, хорватам, словенцям, боснійцям, македонцям, чорногорцям.
Східні слов’яни – українцям, росіянам, білорусам.
У найбільш вигідному геополітичному положенні опинилися поляни, які проживали у Середньому Подніпров’ї: вони знаходилися майже в центрі східнослов’янських племен, на перехресті важливих торговельних шляхів. Саме поляни стали центром консолідації східнослов’янських земель. їх столицею був Київ, заснований, за даними археологів, у кінці V – першій половині VI ст. н.е. За легендою Київ заснували князь Кий, його брати Щек, Хорив і сестра Либідь.Із середини IX ст. навколо полян постає стабільне державне об’єднання, яке в арабських письмових джерелах отримало назву Куявія, а сучасні історики називають його Руською землею або Київським князівством. Саме Київське князівство стало територіальним, політичним, етнокультурним ядром, з якого згодом постала Київська Русь.
Міжнародні зв’язки Київського князівства свідчать про його могутність і авторитет. У 860 р. дружина Аскольда здійснила похід на Візантію, змусивши її сплатити контрибуцію.
У 882 р. Новгородський князь Олег разом із сином Рюрика Ігорем захопили Київ. У результаті Олег об’єднав Київські і Новгородські землі і розпочав консолідацію східнослов’янських племен.
Таким чином, утвердження Олега в Києві знаменувало створення великої держави східних слов’ян – Київської Русі або Давньої Русі.

Першоджерело: http://pidruchniki.com/1909070444702/istoriya/istoriya_ukrayini

Layouts by BestWpThemeZ..