Безпека життєдіяльності

Будьте уважні в повсякденному житті!

7

7

Основні поняття та визначення Безпеки життєдіяльності
Термін «життєдіяльність» складається з двох слів — «життя» і «діяльність». Поняття життєдіяльності існувало від початку існування людства, але сам термін «життєдіяльність» порівняно новий. Можна говорити про життєдіяльність села, міста, району, людини тощо. Отже, під життєдіяльністю розуміється властивість людини діяти в життєвому середовищі, яке її оточує. Необхідною умовою нормальної життєдіяльності будь-якого суспільства є суспільний порядок, від рівня якого залежить безпека людини, а безпека – це стан діяльності, при якому з певною ймовірністю виключається прояв різних небезпек.

Подивитись витяг з правил техніки безпеки для учнів…