Цивільний захист

7


Цивільний захист – це важлива складова загальнодержавних оборонних заходів будь-якої держави, що проводяться у мирний та воєнний часи. Вони спрямовані на вирішення трьох основних завдань:
– захист населення від факторів ураження, які викликаються стихійними лихами, техногенними аваріями (катастрофами), а також від дії сучасних засобів ураження в ході воєнних конфліктів;
– забезпечення стійкої роботи (живучість) економіки в надзвичайних ситуаціях;
– проведення рятувальних і невідкладних аварійних робіт з метою ліквідації викликаних ними наслідків.
З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного походження, зменшення збитків і втрат у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, вибухів і великих пожеж, Законом України «Про Цивільну оборону України» передбачена підготовка й перепідготовка керівного складу з цивільної оборони та навчання населення вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту і діяти у надзвичайних ситуаціях. Зокрема, програма комплексних навчальних занять із «Безпеки життєдіяльності» включає підготовку учнів загальноосвітніх шкіл із цивільного захисту.
Підсумком цієї підготовки школярів за навчальний рік є проведення “Дня Цивільного захисту”.

Графік проведення Дня ЦЗ

[pdf-embedder url=”http://schoolfordeaf.kh.ua/wp-content/uploads/2020/05/Безпека-і-здоровя-на-роботі.pdf” title=”Безпека і здоров’я на роботі”

]ЗУПИНИМО ПАНДЕМІЮ