Методична скринька

Положення про методичне об’єднання вчителів-предметників

  Методичне об’єднання вчителів-предметників є важливим структурним підрозділом науково-методичної служби школи, воно веде методичну роботу з предметів, організує позакласну діяльність учнів
  Робота методичного об’єднання будується відповідно до вимог стратегічних документів школи та даного положення.
  Методичне об’єднання:
  проводить проблемний аналіз результатів освітнього процесу;
  вносить пропозиції зі зміни змісту та структури обов’язкових навчальних курсів, їх навчально-методичного забезпечення, з коректування вимог до мінімального обсягу та змісту навчальних курсів;
  проводить первісну експертизу істотних змін, внесених викладачами в навчальні програми, що забезпечують засвоєння учнями вимог державних освітніх стандартів;
  вносить пропозиції з організації та змісту атестації педагогів;
  вносить пропозиції з організації та змісту досліджень, орієнтованих на поліпшення освоєння учнями навчального матеріалу відповідно до державних освітніх стандартів;
  приймає рішення про підготовку методичних рекомендацій на допомогу вчителям, організує їх розробку й освоєння;
  розробляє методичні рекомендації для учнів та їхніх батьків з метою найкращого засвоєння відповідних предметів і курсів, підвищення культури навчальної праці, дотримання режиму праці й відпочинку;
  організує роботу методичних семінарів для малодосвідчених учителів-початківців.

Більш детально дивитись далі…