План роботи Комунального закладу

ПЛАН РОБОТИ
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 6» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
НА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Зміст


   І. Аналіз роботи Комунального закладу ««Харківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів №6» Харківської обласної ради за 2016/2017 навчальний рік та завдання на 2017/2018 навчальний рік
   1.1. Аналіз стану навчально-виховного процесу
   1.2. Аналіз стану методичної роботи
   1.3. Аналіз стану виховної роботи
   1.4. Охорона та зміцнення здоров’я
   1.5. Аналіз роботи психологічної служби
   1.6. Аналіз роботи шкільної бібліотеки
   1.7. Фінансово-господарська діяльність
   1.8. Стан матеріально-технічної бази
   2. Пріоритетні напрямки роботи на 2017/2018 навчальний рік
   ІІ. Організація навчально-виховного процесу в школі
   1. Підготовка до нового навчального року
   2. Організація закінчення навчального року
   3. Заходи з обліку продовження навчання (працевлаштування) випускників 10, 11-х класів 2018 року
   ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу
   1. Учні (вихованці)
   1.1. Соціальний захист учнів (вихованців)
   1.2. Охорона та зміцнення здоров’я учнів, організація оздоровлення та відпочинку дітей
   1.3. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів
   1.4. Становлення і розвиток виховної системи за направленнями
   1.5. Педагогічне керівництво процесом виховання учнів
   1.6. План роботи організації учнівського самоврядування
   2. Педагогічні працівники
   2.1. Атестація педагогічних кадрів
   2.2. Перспективний план атестації та підвищення кваліфікації педагогічних працівників
   3. Батьки
   3.1. Робота з батьками
   3.2. План проведення загальношкільних батьківських зборів
   3.3. План роботи батьківського лекторію
   IV. Управління та громадське самоврядування школи
   1. Управління діяльністю школи
   2. Система контрольно-аналітичної діяльності
   3. Контроль за станом ведення шкільної документації
   4. Графік контролю за станом викладання навчальних предметів
   V. Науково-методичне забезпечення роботи школи
   1. Робота з педкадрами
   2. Циклограма методичної роботи
   3. Тематика засідань МО вихователів та класних керівників
   VI. Охорона праці та безпека життєдіяльності
   VII. Заходи щодо збереження й зміцнення здоров’я, соціального захисту учнів, педагогів і працівників школи
   VIII. Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база школи
   ІX. Основні завдання і напрямки роботи шкільної бібліотеки
   Х. План роботи практичного психолога
   ХІ. Циклограма діяльності закладу у 2017/2018 навчальному році
   Додатки:
   – Додаток 1. План конференцій, зборів та засідань органів шкільного колективу
   – Додаток 2. Реалізація державних, регіональних та міських програм, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень та інших нормативних документів галузі освіти
   – Додаток 3. План загальношкільних виховних заходів на 2017/2018 навчальний рік
   – Додаток 4. План роботи ради школи
   – Додаток 5. Наради при директорові
   – Додаток 6. Заходи щодо попередження правопорушень, злочинності та запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності