Умови прийому

УМОВИ ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

    До Комунального закладу «Харківська спеціальна школа №6»  Харківської обласної ради приймаються діти, які мають втрату слуху від 30-70 дцб і мають різний ступінь недорозвитку мови, або  які оглухли у шкільному або дошкільному віці, але зберегли мову (повністю або частково).
     Зарахування учнів до школи-інтернату проводиться протягом року наказом директора на підставі таких документів:

 • заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
 • копії свідоцтва про народження дитини;
 • висновку обласної психолого-медико-педагогічної консультації;
 • особової справи ( витягу з особової справи ) та документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до підготовчого, першого класів);
 • індивідуальної програми реабілітації інваліда (для дитини-інваліда);
 • довідок про стан здоров’я дитини: «Медична картка дитини»(ф№026/0); витяг з «Історії розвитку дитини» (ф№112/0) з даними про результати аналізів (загальний аналіз крові та сечі, мазок із зіва на дифтерію, аналізу калу на дезгрупу); копія «Карти профілактичних щеплень» (ф№063/0); довідки закладу охорони здоров’я про те, що дитина не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями;
 • висновку сурдолога та результатів аудіометрії.

     Для зарахування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, окрім зазначених, подаються документи, передбачені Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини.
     Документи, необхідні для зарахування дитини до школи-інтернату, подаються особисто батьками або особами, які їх замінюють.
   До підготовчого класу приймаються діти з 6 років, які не здобули дошкільну освіту, або через певні обставини не готові до навчання у школі.
    До 1-го класу спеціальної школи-інтернату за  висновком обласної психолого-медико-педагогічної консультації зараховуються діти з 7-ми років, які  здобули дошкільну освіту або мають достатній розвиток мовлення.
     Не підлягають направленню до школи-інтернату:

 • діти, які не пересуваються без сторонньої допомоги, потребують індивідуального догляду;
 • діти, які страждають частими епілептичними припадками;
 • з психопатоподібними розладами;
 • з тяжкими порушеннями мовлення на фоні нормального слуху (алалія, афазія та ін.).