Положення про МО

Методичне об’єднання вчителів-предметників є важливим структурним підрозділом науково-методичної служби школи, воно веде методичну роботу з предметів, організує позакласну діяльність учнів


  Робота методичного об’єднання будується відповідно до вимог стратегічних документів школи та даного положення.

  Методичне об’єднання:
  – проводить проблемний аналіз результатів освітнього процесу;
  – вносить пропозиції зі зміни змісту та структури обов’язкових навчальних курсів, їх навчально-методичного забезпечення, з коректування вимог до мінімального обсягу та змісту навчальних курсів;
  – проводить первісну експертизу істотних змін, внесених викладачами в навчальні програми, що забезпечують засвоєння учнями вимог державних освітніх стандартів;
  – вносить пропозиції з організації та змісту атестації педагогів;
  – вносить пропозиції з організації та змісту досліджень, орієнтованих на поліпшення освоєння учнями навчального матеріалу відповідно до державних освітніх стандартів;
  – приймає рішення про підготовку методичних рекомендацій на допомогу вчителям, організує їх розробку й освоєння;
  – розробляє методичні рекомендації для учнів та їхніх батьків з метою найкращого засвоєння відповідних предметів і курсів, підвищення культури навчальної праці, дотримання режиму праці й відпочинку;
  – організує роботу методичних семінарів для малодосвідчених учителів-початківців.

  Методичне об’єднання узгоджує свою діяльність із відповідними кафедрами в особі їхніх завідувачів. У своїй роботі методичні об’єднання підзвітні педагогічній раді.

  Методичне об’єднання має право:
  – висувати пропозиції про поліпшення навчального процесу у школі;
  – звертатися за консультаціями з проблеми навчання й навчальної діяльності учнів до заступників директора школи з науково-методичної, навчально-виховної роботи, до завідувачів кафедр;
  – порушувати питання про заохочення своїх членів за успіхи в роботі, активну участь в інноваційній діяльності;
  – готувати свої пропозиції при проведенні атестації вчителів;
  порушувати питання публікації матеріалів про кращий досвід, накопичений у рамках методичного об’єднання;
  – рекомендувати своїм учасникам різні форми підвищення кваліфікації за межами школи.

Джерело “Сучасна освіта”