Український інститут національної пам’яті

Своєю Постановою від 12 листопада 2014 р. № 684 Кабінет Міністрів України затвердив

“Положення про Український інститут національної пам’яті”

Витяг з Положення про Український інститут національної пам’яті.

1. Український інститут національної пам’яті (далі – Інститут) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра культури і який реалізує державну політику у сфері відновлення та збереження національної пам’яті Українського народу.

2. Інститут у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.